เนื้อเยื่อแผลถูกกระตุ้นให้เกิดการกระทำโดยโปรตีน

เซลล์เนื้อเยื่อแผลเป็นและเซลล์ต้นกำเนิดเอ็นมีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่เดียวกันนั่นคือเซลล์ป้องกันที่ล้อมรอบเอ็น ยิ่งไปกว่านั้นเซลล์ต้นกำเนิดเอ็นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการแข่งขันที่มีสารตั้งต้นของแผลเป็นจากเส้นใยซึ่งอธิบายว่าทำไมการรักษาเส้นเอ็นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ต้นกำเนิดเนื้อเยื่อแผลเป็นถูกกระตุ้นให้เกิดการกระทำโดยโปรตีน

เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดเอ็นถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้ตอบสนองต่อปัจจัยการเจริญเติบโตนี้ดังนั้นเนื้อเยื่อแผลเป็นเท่านั้นและไม่มีเซลล์เนื้อเยื่อเอ็นใหม่เกิดขึ้นหลังจากได้รับบาดเจ็บ สเต็มเซลล์ของเอ็นมีอยู่ แต่พวกมันจะต้องเอาชนะสารตั้งต้นของเนื้อเยื่อแผลเป็นเพื่อป้องกันการก่อตัวของแผลเป็นที่ยากและเป็นเส้นใย การค้นหาวิธีการรักษาเพื่อปิดกั้นเซลล์ที่ก่อแผลเป็นและปรับปรุงเซลล์ต้นกำเนิดเอ็นอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมเมื่อต้องรักษาอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็น