เกษตรกรนับร้อยบุกไปกระทรวงอุตฯวอนห้ามแบน 3 สารเคมี

ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองในฐานะผู้แทนเกษตรกรดำเนินสะดวก พร้อมด้วยตัวแทน เกษตรกรหลายจังหวัด อาทิ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี จันทบรี นครราชสีมา สุพรรณบุรี เป็นต้น ที่ทำการเกษตร ปลูก อ้อย ข้าวโพดหวานมันสำปาหลัง และผลไม้ส่งออก กว่า 100 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อเรียกร้องพิจารณาไม่ให้แบน 3 สารเคมีอันตราย

คลอร์ไพริฟอส-พาราควอต-ไกลโซเฟต โดย นางสาวอัญชุลี กล่าวว่า ทางกลุ่มตัวแทนเกษตรกรได้เตรียมยื่นศาลปกครองกลาง หากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบน 3 สารเคมี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี พร้อมกันนี้ หากทางภาครัฐจะมีการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีดังกล่าว จะต้องมีความชัดเจนเรื่องการนำสารอื่นมาทดแทน และราคาจะต้องไม่สูง เพื่อไม่ให้เป็นภาระต้นทุนของเกษตร