ลดภาระในการปฏิบัติตามสูตรยาทุกวัน

การได้รับการรักษาป้องกันเอชไอวีซึ่งประกอบด้วยการฉีดหนึ่งครั้งหรือสองครั้งต่อปีจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างไม่น่าเชื่อเทคโนโลยีนี้ไม่เพียง แต่มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น แต่สำหรับเงื่อนไขทุกประเภทที่ต้องใช้ยาทุกวันเรากำลังพูดถึงการฉีดยาที่ปลอดภัยถอดออกได้และติดทนนานซึ่งจะช่วยลดภาระในการปฏิบัติตามสูตรยาทุกวัน มีการใช้ยาต้านไวรัสทั้งในการป้องกันและรักษาเอชไอวี

และมีการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันในการต่อต้านการดื้อต่อยาต้านไวรัสหนึ่งชนิด ยาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับอย่างสม่ำเสมอทุกวัน มีอุปสรรคมากมายที่ขวางทางของการยึดมั่นกับสูตรยาเหล่านี้ สิ่งนี้ใช้ได้กับคนที่มีสุขภาพดีที่พยายามป้องกันการติดเชื้อ ในแอฟริกาซาฮาราย่อยที่มีความชุกของเอชไอวีสูงที่สุดการเข้าถึงยาเหล่านี้อาจทำได้ยากและมีมลทินมากที่เกี่ยวข้องกับไวรัสมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนที่ไม่มีเชื้อเอชไอวีที่จะออกนอกเส้นทางเพื่อไม่เพียง แต่เข้าถึงยาเสพติดเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงตัวเองกับเอชไอวีด้วยการกินยาทุกวัน