ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสในจีนแผ่นดินใหญ่ทะลุเกิน 600 คนแล้ว

ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มเป็นกว่า 600 คนแล้ว โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนในมณฑลหูเป่ย์ได้ยืนยันการเสียชีวิตเพิ่มอีก 69 ราย ทำให้ล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่ เพิ่มขึ้นเป็น 632 คน

ด้านรองผู้ว่าราชการมณฑลหูเป่ย์เปิดเผยว่า ทางมณฑลกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์กว่า 2,000 คน โดยเฉพาะแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ และพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยหนัก แม้จะมีบุคลากรทางการแพทย์กว่า 10,000 คน จากทั่วประเทศ เดินทางไปสมทบที่มณฑลหูเป่ย์แล้วก็ตาม

เมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดสร้างโรงพยาบาล 2 แห่ง ขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงโรงยิม และอาคารอื่นๆ เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว แต่การขาดแคลนบุคลากรกำลังเป็นปัญหาใหญ่ โดยญาติของผู้ป่วยบางรายที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลชั่วคราว เปิดเผยว่า โรงพยาบาลชั่วคราวมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย