พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลี

แทบไม่น่าเชื่อว่าตำบลปากพลีคือแหล่งโบราณคดีสำคัญของจังหวัด เมื่อมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณจำนวนมาก ดังเช่นภาชนะสำริด กำไลสำริด เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่ามีอายุระหว่าง 2,700 ถึง 3,000 ปี เลยทีเดียว และนี่เองคือที่มาของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลีขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมอดีตเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อม งามนิสัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และกรมศิลปากร ได้ร่วมมือกันก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เมื่อปีพ.ศ.2539 และภายในมีการจัดหมวดหมู่ของวัตถุโบราณที่จัดแสดงไว้ได้อย่างน่าสนใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand