ผู้นำญี่ปุ่น-เกาหลีใต้เห็นพ้องควรใช้การเจรจาแก้ปัญหาทวิภาคี

โฆษกประธานาธิบดีมุน แจอินของเกาหลีใต้เผยว่า ประธานาธิบดีมุนเห็นพ้องกับนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่นเรื่องใช้การเจรจาแก้ไขปัญหาทวิภาคี ระหว่างพบนอกรอบการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงหรืออาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่ไทย

โฆษกแถลงว่า ประธานาธิบดีมุนได้เสนอให้จัดการเจรจาระดับสูงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางการเมืองและการค้ากับญี่ปุ่นระหว่างสนทนากับนายกรัฐมนตรีอาเบะเป็นเวลา 11 นาที ผู้นำทั้งสองย้ำในหลักการที่ว่า ประเด็นทวิภาคีควรได้รับการแก้ไขด้วยการเจรจา ซึ่งหมายถึงการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสองประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ ประธานาธิบดีมุนเสนอจัดการเจรจาระดับสูงหากจำเป็น ขณะที่นายกรัฐมนตรีอาเบะแนะว่า ควรหาทางออกด้วยทุกหนทางที่มีอยู่

การพบกันของผู้นำทั้งสองมีขึ้นในขณะที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีเสื่อมทรามลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ หลังจากศาลฎีกาเกาหลีใต้มีคำพิพากษาเมื่อปีก่อนสั่งให้บริษัทญี่ปุ่นชดเชยชาวเกาหลีใต้ที่เป็นอดีตทาสแรงงานสมัยสงคราม เรื่องบานปลายไปเป็นประเด็นทางการค้าและความมั่นคง ผู้นำทั้งสองไม่ได้ประชุมสุดยอดมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว แม้ว่าได้จับมือทักทายกันในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือจี 20 (G20) ที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายน ต่อมาประธานาธิบดีมุนได้ให้นายกรัฐมนตรีลี นักยอนเป็นตัวแทนประเทศไปเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเมื่อเดือนก่อน พร้อมกับฝากสารส่วนตัวไปยังนายกรัฐมนตรีอาเบะขอให้ทั้งสองฝ่ายเยียวยาความสัมพันธ์