ประเทศไทยได้ยื่นคำขอนวดแผนโบราณ

ประเทศไทยได้ยื่นคำขอนวดแผนโบราณ “Nuad Thai” เพื่อเพิ่มเข้าสู่รายการมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกและคาดว่าจะออกผลภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นายวีระโรจน์พจน์จันทร์รัตน์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว ยูเนสโกจะอนุมัติการรวม Nuad Thai เนื่องจากประเทศไทยมีความหวังสูงสำหรับข้อเสนอนี้และได้นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับการนวดแผนไทย

และทำไมมันถึงอยู่ในรายชื่อเพื่อสนับสนุนการรณรงค์ให้มีการรวมอยู่ในรายชื่อและเพื่อช่วยอนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้นี้บริการ Nuad Thai ที่ร้านค้าในและต่างประเทศจะต้องได้มาตรฐานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือและตกลงที่จะกำหนดความต้องการให้ร้านค้า Nuad Thai ทุกแห่งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ได้รับใบรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินธุรกิจของพวกเขา