บึงฉวาก

ที่นี่คือบึงน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ความกว้างใหญ่ของบึงแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมถาวรและชั่วคราว ทั้งแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณ

ซึ่งเมื่อน้ำลดต่ำสุด น้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร โดยบึงฉวากเข้าข่ายลักษณะดังกล่าวทุกประการ เพียงแต่เป็นบึงน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1–3 เมตรปัจจุบันอยู่ในความดูแลของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ บึงฉวากจะเป็นเพียงบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุพรรณบุรี จนเมื่อปี พ.ศ.2538 ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับ ได้พัฒนาบึงฉวากเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นที่มาของชื่อ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และมีการสร้างสวนสัตว์ อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอุทยานผักพื้นบ้าน อีกทั้งมีบริการนวดแผนไทย และเรือเร็วบริการ เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บรรยากาศริมบึงฉวากมีลมพัดเย็นสบายตลอดปี บริเวณบึงเต็มไปด้วยดอกบัวสีแดงและชมพู ในช่วงเช้าบัวจะเบ่งบานสวยงาม มองเห็นนกเป็ดแดงฝูงใหญ่จับกลุ่มอยู่ตามกอบัวในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม และนกจะทยอยกลับในช่วงเดือนเมษายน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมทัศนียภาพเหล่านี้ได้ในบริเวณศาลาริมบึง หรือปั่นจักรยานน้ำ ตลอดจนขออนุญาตกางเต็นท์พักแรมริมบึงก็ยังได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand