บริการจัดการอาคาร การติดตั้งท่อประปา สำหรับบ้าน

บริการจัดการอาคาร การติดตั้งท่อประปา สำหรับบ้าน น้ำ นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ดังนั้น มนุษย์จึงไม่สามารถขาดน้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค และบริโภคก็ตาม

การสร้างบ้านพักอาศัย หรือแหล่งอาศัยใดๆ ก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการวางระบบน้ำประปามาใช้ในบ้าน หรือตัวอาคารด้วย ในการนำน้ำมาใช้กับ อาคารบ้านเรือน ทั้งหลาย จะต้องมีการวางระบบที่ดี เพื่อให้เกิดความสะดวกใน การใช้งานอีกทั้งสะดวกในการบำรุงรักษาอีกด้วย ต้องคำนึงถึงการจัดวางตำแหน่งท่อต่างๆได้แก่ ระบบท่อน้ำดี ระบบท่อน้ำทิ้ง ระบบท่อน้ำเสีย และ ระบบท่อระบายอากาศ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ตลอดจนอายุการใช้งานที่ยาวนานและเนื่องจากระบบท่อต่างๆ จะถูกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆเช่นในผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ฉะนั้น ก่อนการ ดำเนินการก่อสร้างต้องมีการวางแผนให้ดี เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงในภายหลัง

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึงอีกมากมาย เช่น

– จัดเตรียมพื้นที่การเดินท่อทั้งแนวนอน แนวดิ่ง รวมถึงระยะลาดเอียงต่างๆ
– ติดตั้งฉนวนในระบบท่อที่จำเป็นเช่น ท่อน้ำเย็น เพื่อลดความเสียหายจากการรั่วซึม
– ออกแบบระบบแขวน และรายละเอียดอื่นๆ ตามมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ
– จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการบำรุงรักษา

ถังเก็บน้ำ มีหลายชนิด ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน และเหมาะกับตำแหน่งในการวางที่แตกต่างกันไป ตำแหน่งที่ตั้งถังเก็บน้ำที่ใช้งานทั่วไปมีที่ตั้ง 2 แบบคือ

– ถังเก็บน้ำบนดิน ใช้ในกรณีที่มีพื้นที่เพียงพอกับการติดตั้ง อาจติดตั้งบนพื้นดิน หรือบนอาคาร หรือติดตั้งบนหอสูง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการใช้แรงดันน้ำ สำหรับแจกจ่ายให้ส่วนต่างๆของอาคาร การดูแลรักษาสามารถทำได้ง่ายแต่อาจดูไม่เรียบร้อยและไม่สวยงามนัก
– ถังเก็บน้ำใต้ดิน ใช้ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งเพียงพอและต้องการให้ดูเรียบร้อยสวยงามการบำรุงดูแลรักษาทำได้ยาก ดังนั้นการก่อสร้าง และการเลือก ชนิดของถังต้องมีความละเอียดรอบคอบ

ถังเก็บน้ำภายในบ้านนั้น จะเลือกแบบใด ขนาดใด ต้องคำนึงถึงอายุการใช้งานของถังเก็บน้ำขนาดที่พอเพียงต่อการใช้งาน สำหรับบ้านพักอาศัยจะใช้น้ำที่ ประมาณ 200 ลิตร/คน/วันโดยจะต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำสำหรับอาคาร ที่มีความสะดวกสบายในการติดตั้ง และการดูแลรักษาทำความสะอาดได้ที่สำคัญระบบท่อที่เชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำจะต้องดีมีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่น น้ำรั่ว หรือชำรุดเป็นต้น

งานประปา เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความชำนาญ และมีความเข้าใจในการทำงาน ดังนั้น หากเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ก็จะช่วยให้ระบบงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้