ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อโรค

การแยกเชื้อโรคในระดับใกล้เคียงนี้อาจนำไปสู่การเกิดความเครียดที่ก้าวร้าวซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจพบเชื้อซัลโมเนลล่ามานานนักระบบคอมเพล็กซ์อธิบายว่ามีความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการพัฒนาของมันและวิธีการที่แบคทีเรียพัฒนากลายเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ความสัมพันธ์กันระหว่างความรุนแรงของการระบาดของเชื้อ Salmonella

และความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อโรคที่ไม่น่าพอใจเท่าที่ฟังดูโฮสต์ของมนุษย์จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อบกพร่องในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้วการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารส่งผลกระทบต่อผลผลิตสดการเลี้ยงขนาดใหญ่รวมถึงโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเราหวังว่าความเข้าใจที่ดีขึ้นของเชื้อ Salmonella จะนำไปสู่การคุ้มครองแหล่งอาหารที่ดีขึ้นเพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต