การเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้เพื่อสำรวจศักยภาพของตลาดที่มีการเติบโตสูงใน CLMV กัมพูชาลาวพม่าและเวียดนาม และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิตอลตลอดจนการเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เรายังได้ปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ในการให้บริการ SME Online Business Matching เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของลูกค้า SME

ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของกรุงศรีและความร่วมมือกับคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังจัดงาน Krungsri-MUFG Business Matching Fair เป็นประจำทุกปีซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายและการจับคู่ธุรกิจของไทยกับคู่ค้าต่างประเทศซึ่งเป็นลูกค้าของ MUFG ” “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ทำการสำรวจรายไตรมาสเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ SMEs ผลการสำรวจล่าสุดของผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศในไตรมาสที่สามแสดงให้เห็นว่าดัชนี Krungsri SME Index เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ระดับ 3.82