การเชื่อมต่ออารมณ์ที่สำคัญในสมอง

อาสาสมัครยังได้ขอให้กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินพฤติกรรมต่างๆเช่นความเกลียดชังทางเพศ ทีมวิจัยได้สอบถามอาสาสมัครคนเดียวกันเพื่อทำการสแกนและการทดสอบในขณะที่ได้รับยาหลอก อาสาสมัครไม่ทราบว่าได้รับฮอร์โมนหรือยาหลอกในแต่ละครั้ง ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเปรียบเทียบกิจกรรมและพฤติกรรมของสมองที่เป็นปกติ

กับการตอบสนองของตนเองในขณะที่รับฮอร์โมน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปในเครือข่ายสมองที่เฉพาะเจาะจง การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเกลียดชังทางเพศและการทำงานของสมองที่มากขึ้นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นทางเพศ นักวิจัยพบว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไปในเครือข่าย Default Mode และ Salience Network ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประมวลผลทางสังคมและอารมณ์ ฮอร์โมนยังช่วยเพิ่มการเชื่อมต่ออารมณ์ที่สำคัญในสมอง