การรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ

หลักฐานที่รวบรวมได้จากเหตุอาชญากรรมมีความสำคัญต่อคดีในศาลขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในการทำงานของพวกเขาการ “อารักขา” การปกป้องพยานหลักฐานจากต้นกำเนิดไปยังปลายทางที่ห้องทดลองของเธอถูกนำมาใช้กับขั้นตอนใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้กับคดีในห้องปฏิบัติการห่วงโซ่การปกครองถูกนำมาใช้

ข้อควรระวังทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าหลักฐานที่รวบรวมได้จากฉากก่ออาชญากรรมมีความเป็นต้นฉบับอย่างแท้จริงและหลักฐานต้นฉบับไม่สูญหายหรือเปลี่ยนไปตามทางมีการจัดทำบันทึกหลักฐานและการกระทำรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อรวมกับผลการทดสอบดีเอ็นเอจะมีการจัดเตรียมแฟ้มคดีเพื่อให้รายงานของตำรวจที่จะยื่นต่อศาล